Forskning

Stigende interesse for at få del i ELFORSK-midler

26. september 2016

Dansk Energis F&U-pulje, der har et budget på 25 millioner kroner, modtager ansøgninger for 63 mio. kroner.

Læs mere
Forskning

Bornholm klar til at fyre op for EcoGrid 2.0

26. september 2016

EcoGrid-EU-projektet har engageret 2.000 bornholmere og skabt international opmærksomhed. Med fyringssæsonen 2016/17 starter EcoGrid 2.0 for alvor.

Læs mere
Nyhed

Radikale: Øget elforbrug til varme gavner klima

23. september 2016

Radikale Venstre vil i sit finanslovsforslag afsætte 200 mio. kr. til, at overskudsvarme fra blandt andet Apples datacenter i Viborg kan bruges til fjernvarme. Det er positivt med politisk fokus på, at et øget elforbrug kan være løftestang i en fortsat grøn omstilling, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Læs mere
Nyhed

Mindre rolle til brint udfordrer energiscenarier

23. september 2016

Brint har af mange været fremført som central energibærer i fremtidens energisystem. Resultaterne af et EUDP-forskningsprojekt med involvering af Dansk Energis analyseenhed peger på, at brints gennembrud ikke er lige om hjørnet. Det bør give anledning til, at vi revurderer energiscenarier, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Læs mere
Nyhed

Elbranchens erfaring: Frygt ikke forsyningsstrategien

23. september 2016

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

Læs mere
 

25okt

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Det er på én gang spændende og udfordrende at være bestyrelsesmedlem. Ethvert bestyrelsesmedlem har ansvar for, hvad selskabet gør og kan blive stillet til ansvar, hvis der er problemer. Det er derfor vigtigt, at alle bestyrelsens medlemmer kender deres pligter og bidrager aktivt til bestyrelsens arbejde og løsningen af den fælles opgave.

Læs mere