Giv energien videre

EU-Kommissionen lancerer i dag ikke mindre end otte lovforslag, der skal styrke elmarkedet, sikre udbygning af vedvarende energi og reducere energiforbruget i industri og bygninger. Det er den mest omfattende lovpakke på energiområdet nogensinde i EU.

Bekendtgørelsen om energispareordningen pålægger Dansk Energi at løfte en række opgaver og aktiviteter. Til det formål har organisationens medlemmer indbetalt et særskilt beløb. I et indlæg i Altinget i dag påstås det fejlagtigt, at elnetselskaberne uretmæssigt opkræver forbrugerne for energispareforpligtigelser, men bruger midlerne på foreningskontingent til Dansk Energi. Få styr på fakta her.

Med den netop indgåede PSO-aftale er der nu endelig skabt afklaring om energiselskabernes energispareindsats. Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet har sagt ja tak til el-, gas- og fjernvarmebranchens tilbud. Forslaget er dermed godtaget, nu skal det ud i virkeligheden.

Danskere, der bor uden for den kollektive varmeforsyning får nu mulighed for at skifte oliefyret ud med en varmepumpe uden at skulle betale for varmepumpen selv. Ny ordning fra Energistyrelsen tillader fem virksomheder at udleje varmepumper til boligejere. Det giver grønnere varme til lavere pris.

Høj leveringssikkerhed fra en stadig mere effektiv elbranche danner bagtæppe for den nye regulering, der lige nu er på vej gennem det politiske system.