Giv energien videre

Der er et stort behov for politisk afklaring og et langt tydeligere regelsæt, der ikke efterlader rum for fortolkning af regler. Det mener Dansk Energi om den energispareordning, der er vedtaget af et bredt politisk flertal på Christiansborg.

Omtrent hele Århus’ energiforbrug er barberet af det samlede danske energiforbrug i 2015. Det er resultatet af den energispareordning, der blev politisk besluttet i 2006 og som er firdoblet siden. Elnetselskaberne og fjernvarmeselskaberne løfter absolut mest i ordningen, som for tiden er uafklaret.

Energiaftalens to puljer til fremme af partnerskaber og strategisk energiplanlægning (SEP) i kommunerne har været en succes.

Halvdelen af den længe ventede analyse af afgifter og tilskud på energiområdet er nu kommet, og energibranchen venter resten som sommerferielæsning, efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i sidste uge fortalte, at han venter en ”større analyse af energiafgifterne, som kommer i løbet af de kommende måneder”.

Gratis overskudsvarme, der kunne forsyne næsten 90 procent af Viborg, går op i varm luft. Det skyldes afgifter, som gør det billigere for Energi Viborg at afbrænde træflis, end at udnytte spildvarmen fra Apples nye datacenter i fjernvarmen. Helt skævt, mener Dansk Energis Lars Aagaard, der ugentligt efterlyser den længe ventede analyse af afgifter på energi hos danske politikere.