Giv energien videre

I dag er EU's kommende klimamål på dagsordenen på et Rådsmøde i EU - på torsdag er de på dagsordenen, når Klimarådet og Dansk Energi inviterer til gratis gå-hjem-møde torsdag 22. juni. For hvordan klarer vi det kommende klimamål? Med elektrificering, biobrændstoffer, biogas, energieffektivisering – eller lidt af det hele?

Snyd er uacceptabelt, og kundernes penge skal bruges fornuftigt og med omtanke. Derfor er Dansk Energi tilfredse med, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt følger anbefalingen fra Dansk Energi og stopper for tilskud til hulmursisolering.

Kundernes penge skal bruges fornuftigt og med omtanke – og snyd er naturligvis ikke acceptabelt. Sådan lyder det fra Dansk Energi som reaktion på snyd med hulmursisolering under energispareindsatsen, som DR1 fortæller om torsdag. Reglerne for energispareindsatsen blev strammet op ved årsskiftet, og Dansk Energi har fortsat fokus på at løse de udfordringer, der måtte opstå.

Der var bred enighed om at se på unødige regler og det bøvl, der begrænser forsyningsselskabernes mulighed for at arbejde på tværs af sektorer, da branche mødte politikere torsdag i København. Synergi-potentialet ved multiforsyning er op til to mia. kroner om året i Danmark, viser ny rapport.

Vi skal som EU-land skære CO2 i landbruget, transporten og den individuelle opvarmning. Det skal vi ikke købe os fra, men gøre hjemme. Og vi skal lade elsystemet være lokomotivet, der trækker indsatsen og skaber resultater i transporten og opvarmningen. Sådan lyder den - indtil videre - oversete konklusion i Energikommissionens rapport.