Giv energien videre

Pressemeddelelse: At udskifte olie og gas i opvarmning, industri og biler med vores stadigt grønnere el bør være et centralt redskab, når Danmark skal nå EU’s målsætning for CO2-reduktioner i 2030. Sådan kan Danmark få størst mulig værdi ud af investeringerne i vedvarende energi og samtidig bevare konkurrenceevnen i landbruget.

20. juli fremlægges EU-Kommissionens klimapakke med forslag om nationale CO2-reduktionsforpligtelser. For Danmark, som er gået forrest i omstillingen til et grønt energisystem, er det en oplagt lejlighed til at anvende vores store mængder vedvarende el i blandt andet transporten og opvarmning af bygninger. Det skriver vicedirektør for Dansk Energi, Anders Stouge, i dagens Børsen.

Dagbladet Børsen bringer i dag en historie om de kommende EU-krav til Danmark, der betyder, at vi skal reducere drivhusgasser i de sektorer, der ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem. Det er en særlig udfordring for landbruget, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt vil tage højde for ved at se på mulighederne for at købe CO2-kvoter i udlandet.

Kun 11 procent af det vigtige kabel mellem Jylland og Tyskland var tilgængeligt det første halvår af 2016 viser nye tal fra Energinet.dk. Dermed indsnævres den vigtigste eksportrute for strøm fra Skandinavien fortsat, trods regeringens dialog med tyske myndigheder. Nu melder EU-Kommissionen sig i diskussionen.

Nu er det afgørende for dansk erhvervsliv, at vores regering arbejder for en løsning, hvor danske varer og tjenester fortsat kan afsættes på fornuftige og fair vilkår i Storbritannien. Det skriver Anders Stouge, Dansk Energis vicedirektør, i Nordjyske Stiftstidende.