Giv energien videre

Det bliver de Konservatives Bendt Bendtsen, der de kommende to år skal stå i spidsen for Europa-Parlamentets genforhandling af EU's bygningsdirektiv. Det blev onsdag besluttet på et møde i topledelsen i Parlamentets industri- og energiudvalg.

Data skal kunne flyde frit over landegrænser, og lagres dér, hvor det er billigst. Det er én af meddelelserne i den data-pakke, som blev fremlagt af EU-Kommissionen tirsdag. Pakken kan betyde flere store datacentre i Danmark - hvis den følges op af konkret lovgivning.

Til foråret fortsætter den politiske tovtrækning i EU, når medlemslandene og Europa-Parlamentet skal enes om en reform af CO2-kvotesystemet, der kan give prisen på CO2-udledning et løft. Det skriver Information onsdag.

Mandag mødtes EU’s miljøministre i Bruxelles for at diskutere, hvordan prisen på CO2-udledninger i EU’s kvotesystem, ETS, kan skubbes i vejret – dog uden at finde fælles fodslag.

53 stemmer for, 5 imod og 7 ikke afgivne stemmer. Det var resultatet i Europa-Parlamentets miljøudvalg, der torsdag vedtog en ambitiøs position til reform af EU’s CO2-kvotehandelssystem.