Giv energien videre

I starten af 2017 kunne Asien prale med at stå for mere end en tredjedel af de globale energilagringsprojekter. Den balance vil EU-Kommissionen nu rykke med etablering af en ny industriel ”batteri-alliance” i Europa.

Fredag mødtes energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt med sine kollegaer i EU's ministerråd i Luxembourg. Her nåede de til enighed om en fordeling af EU's samlede klimamål mellem de enkelte medlemslande.

Danmark ventes at få et af de højeste reduktionsmål, når EU's klimaministre fredag mødes for at fastsætte landenes bidrag til EU's samlede klimamål for 2030. Men hvis Danmark starter tidligt og sætter rigtigt ind, kan målet nås relativt billigt. Dertil kan indsatsen spille sammen med regeringens egne mål, viser ny analyse fra Dansk Energi.

Inden for de kommende måneder vil der blive sat underskrift på en ny og revideret udgave af EU's bygningsdirektiv. Det nye direktiv vil fremme udrulning af ladestandere til elbiler, og så skal fokus vedrørende energibesparelser rettes mod fossile brændsler.

EU debatterer for øjeblikket, hvordan klimamålet frem mod 2030 skal nås. Ser man længere frem, så skal der arbejdes endog meget hårdt for at nå 2050-målet, påpeger Den Europæiske Revisionsret i ny rapport. Vi bør mere end leve op til 2030-målet, mener Dansk Energi.