Giv energien videre

EU-Kommissionens vinterpakke indeholder en lang række forslag, der vil få afgørende betydning for elmarkedet i fremtiden. Kodeordet er konkurrence og udbud over grænser – og det vil komme forbrugerne til gode.

EU-Kommissionen lancerer i dag ikke mindre end otte lovforslag, der skal styrke elmarkedet, sikre udbygning af vedvarende energi og reducere energiforbruget i industri og bygninger. Det er den mest omfattende lovpakke på energiområdet nogensinde i EU.

Med åbningen af det nye nordiske energikontor i Bruxelles, der blandt andet huser Dansk Energi, Energi Norge, Svensk Energi og Finsk Energi, er der gjort klar til, at EU’s fremtidige energipolitik i højere grad kan påvirkes af nordiske interesser.

Onsdag fremlægger EU-Kommissionen den længe ventede vinterpakke for energiunionen. Pakken rummer lovforslag inden for energimarked, vedvarende energi og energieffektivitet. Samlet er der tale om den største energipolitiske begivenhed i EU i mange år.

Prisen på CO2-kvoter skal bringes i vejret. Det er en samlet europæisk elbranche enig om i den fælles forening Eurelectric. Derfor opfordrer den EU’s politikere til at fjerne flere kvoter fra markedet.