Giv energien videre

Energi-, forsynings- og klimaministeren hedder stadig Lars Christian Lilleholt (V), men regeringsgrundlaget er nyt. Det betyder ifølge ministeren, at vi går fra grøn realisme til grøn optimisme. Dansk Energi glæder sig over, at den nye regering vil bruge den stadigt grønnere strøm til mere, men påpeger, at afgifter står i vejen.

Den næste store danske klimaindsats ligger især i vores transport – ikke mindst set i lyset af EU-målene for de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, transport, industri og opvarmning. Med årets finanslov er der lagt ekstra pres på det mål – og behovet for en langsigtet grøn bilbeskatning.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.

En omlægning af registreringsafgiften på biler er igen år i spil i finanslovsforhandlingerne. Transportsektoren er den helt store CO2-synder i Danmarks klimaindsats. Derfor opfordrer Dansk Elbil Alliance politikerne til at indtænke initiativer, der kan mindske transportens CO2-udledning.

Dansk Elbil Alliance påpeger, at ’Danmark holder for rødt’ og opfordrer danske politikere til at skabe vækst og arbejdspladser i en globalt orienteret bilbranche, der vil blive vendt på hovedet de næste år.