Giv energien videre

El er vejen til et energieffektivt og grønt Europa. Det er budskabet bag en ny europæisk alliance af erhvervsorganisationer, NGO’er og virksomheder, der vil arbejde for at fremme elektrificering både politisk og i praksis.

Når Danmark skal nå sine klimamål på transporten, landbruget, opvarmning og industri, kan energibranchen skubbe os i mål. Ved at vælge kloge løsninger kan klimamålet opfyldes uden at påføre samfundet høje omkostninger – og på en måde, som harmonerer med målet om 50 procent vedvarende energi i 2030. Samtidig kan landbruget skånes mod klimatiltag, som forringer erhvervets konkurrencekraft.

Olielandsbyer kan blive elektrificeret ved hjælp af grundvandslagre, plastslanger og varmepumper.

I 2020 vil 40 procent af vores energiforbrug være dækket af vedvarende energi. Det tal dækker over et forbrug af vedvarende energi på hele 70 procent i husholdningerne og kun 5 procent i transportsektoren.

Der er i dag indgået en aftale om økonomisk regulering af fjernvarme frem mod 2025. Aftalen misser ifølge Dansk Energi en oplagt lejlighed til at skabe bedre forhold for kunderne ved at tænke på tværs af el, vand og varme.