Giv energien videre

Liberal Alliance er blevet regeringsparti og i samme ombæring en del af forligskredsen bag energiforliget. Her vil partiet indgå konstruktivt, lyder det fra energiordfører Carsten Bach.

30 procent af Danmarks energiforbrug var vedvarende i 2015, viser nye tal fra Energistyrelsen. Men skal målet fra regeringsgrundlaget om 50 procent i 2030 nås, kræver det en fokuseret indsats i alle sektorer.

Energi-, forsynings- og klimaministeren hedder stadig Lars Christian Lilleholt (V), men regeringsgrundlaget er nyt. Det betyder ifølge ministeren, at vi går fra grøn realisme til grøn optimisme. Dansk Energi glæder sig over, at den nye regering vil bruge den stadigt grønnere strøm til mere, men påpeger, at afgifter står i vejen.

Spektakulært vindmølle- og solcelleanlæg sætter Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet. Elnetselskabet RAH har etableret nødvendig infrastruktur – herunder ti kilometer højspændingskabel.

Virkeligheden har allerede overhalet en ellers dugfrisk rapport fra det Internationale Energiagentur (IEA). De seneste bud på danske havvindmølleparker viser lavere omkostninger til havvind end IEA’s forventninger til havvind i 2040.