Giv energien videre

Regeringen lægger op til at ændre reglerne, så mindre skibe og både kan hente el fra land til lavere afgifter. Det fremgår i et skriftligt svar til skatteudvalget fra skatteminister Karsten Lauritzen. Udspillet får ros fra Dansk Energi, fordi det er godt for miljøet, og fordi vi generelt skal blive bedre til at bruge el til mere i såvel transport som varme.

Torsdag modtog Energinet.dk en ”Good Practice of the Year Award” for at have involveret lokale grundejere tidligt i processen, da transmissionsnettet i Nordvestjylland skulle udvides og kabellægges.

Verden står overfor en enorm opgave med at dreje investeringer bort fra fossile brændsler og over på øget energieffektivitet og vedvarende energi.

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Den nye svenske energiaftale øger det nedadgående pres på de i forvejen lave elpriser på det nordiske elmarked – og øger dermed støttebehov til vedvarende energi i Danmark. Det sætter streg under behovet for at forbedre mulighederne for eksport af strøm ud af Norden. Og at strømmen bruges til mere – i transport, industri og opvarmning, vurderer Dansk Energi.