Giv energien videre

Varmt vand fra undergrunden kan være et kærkomment element i den grønne omstilling – men vi må have fokus på omkostningerne sammenlignet med andre grønne alternativer, lyder det fra Dansk Energi.

Fjernvarme, energibesparelser og varmepumper er tre væsentlige ingredienser i et fremtidigt fossilfrit energisystem. Sådan lyder det fra en af de forskere, der i to dage skal diskutere fremtidens energiforsyning i Aalborg. Vigtigt at tænke på tværs af forsyningsarterne og få brugt den stadigt grønnere strøm i opvarmningen, lyder det fra Dansk Energi.

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

Omkring 200 mindre decentrale kraftvarmeværker forventes at opstille en fliskedel, hvis ikke rammerne for varmepumper forbedres meget snart. Det vurderer Dansk Energi. For ikke at misse endnu en chance for den politisk ønskede elektrificering, opfordrer Dansk Energi regeringen til at sikre, at de økonomiske rammer for varmepumper i fjernvarmen forbedres markant, før kraftvarmekravet ophæves for de mindre værker.

Omkostningerne til fliskedler og eldrevne varmepumper vil stort set blive sidestillet, hvis PSO’en fjernes fra elregningen, og varmepumper inkluderes i Energispareordningen. Det slår Lars Christian Lilleholt fast i et nyt svar til Folketinget. På baggrund af tallene opfordrer Dansk Energi sammen med Energi Viborg såvel minister som Folketing til hurtig afklaring, men også til at sikre de værker, som stadig ikke kan få økonomi i varmepumper gennem et anlægstilskud, indtil elafgiften sænkes.