Giv energien videre

El skal i højere grad bruges til opvarmning. Det er afgørende for at få mere ud af den stadigt grønnere strøm. Der er derfor behov for, at afgiftstrykket på el reduceres, og reguleringen af kraftvarmen reformeres, foreslår Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i fælles anbefalinger til en ny kraftvarmestrategi.

Ny aftale om effektivisering af fjernvarmen lægger et uforholdsmæssigt stort effektiviseringskrav på dele af sektoren, som allerede har fortaget markante effektiviseringer. Ikke desto mindre går branchen nu konstruktivt ind i arbejdet. Dansk Energi får en udfordrende rolle i fordelingen af målet for de centrale kraftvarmeværker og udviklingen af en ny benchmarking-model.

Torsdag underskrev Brønderslev Forsyning kontrakten til et nyt solenergianlæg, der er det første af sin slags i verden – det kan nemlig både omdanne sollyset til strøm og varme. Men høj PSO-betaling på strøm er en barriere for flere succeshistorier, mener Dansk Energi.

Dansk Energi og Fjernvarme Fyn er bekymrede over udformningen af effektiviseringskrav til de centrale kraftvarmeværker i de aktuelle forhandlinger om effektivisering af fjernvarmen. Lars Christian Lilleholt vil se på effektiviseringskravet igen.

Skal der sikres lige konkurrence mellem energiarterne, er det vigtigt, at alle forpligtede parter har lige vilkår for løsning af opgaven. Det skriver Lars Aagaard, der er administrerende direktør Dansk Energi, i et indlæg om energispareordningen i Altinget i dag.