Giv energien videre

Enhedslisten foreslår i et nyt folketingsforslag at analysere effekterne af en afgift på biomasse i fjernvarmen. Dansk Energi deler partiets utålmodighed, når det gælder udbredelsen af varmepumper som alternativ til biomasse i den decentrale fjernvarme. Det nuværende afgiftssystem er en del af forklaringen. Men fokus bør være på at færdiggøre den i energiforliget aftalte analyse af afgifter og tilskud på energiområdet – ikke iværksætte nye analyser.

Flagene var hejst i Rødkærsbro, da fjernvarmeværket fredag indviede en ny eldreven varmepumpe. Og det med god grund. Varmepumpen er med til at sikre den grønne omstilling og afværger samtidig prisstigninger.

Varmens Dag blev søndag markeret over hele landet. I hovedstaden bød dagen på en unik mulighed for at gå en tur under havnen i en ny fjernvarmetunnel.

I en ny afgørelse lægger Energitilsynet kraftige begrænsninger for tilladt forrentning af fjernvarmeselskabers indskudte kapital. Det står i stærk kontrast til behovet for investeringer til at udvikle sektoren i en stadig grønnere retning. Samtidig er det ude af trit med, hvad vi ser i andre lande.

Der bliver brændt mindre kul og mere rest- og udtyndingstræ af på de danske kraftvarmeværker. Sådan lød det på Christiansborg mandag eftermiddag hvor bæredygtig biomasse var til debat. Fra politisk side var der anerkendelse af biomassens betydning for danskernes forsyning af stabil kraftvarme og behovet for stabile rammer.