Giv energien videre

El er vejen til et energieffektivt og grønt Europa. Det er budskabet bag en ny europæisk alliance af erhvervsorganisationer, NGO’er og virksomheder, der vil arbejde for at fremme elektrificering både politisk og i praksis.

Løkke, Pind og Lilleholt duellerede på både drømme og konkrete energiplaner fra scenekanten på Energiens Topmøde, der havde danskernes gode liv som tema.

I 2020 vil 40 procent af vores energiforbrug være dækket af vedvarende energi. Det tal dækker over et forbrug af vedvarende energi på hele 70 procent i husholdningerne og kun 5 procent i transportsektoren.

Elkundernes rettigheder skal sikres – og en af måderne er at give Forbrugerombudsmanden flere ressourcer. Det mener Dansk Energi, der bakker fuldt op om forbrugerombudsmandens vigtige indsats og foreslår, at kundernes vagthund får 5 millioner kroner mere om året.

Næsten ni ud af ti danskere kan få en hurtig bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100 Mbit/s. Bredbåndsadgangen er dog skævt fordelt. Mens det hurtige bredbånd efterhånden er en selvfølge i byerne, så må mange husstande og virksomheder i landdistrikterne fortsat kigge langt efter hurtige forbindelser. Det viser Energistyrelsens nye bredbåndskortlægning.