Giv energien videre

Bekendtgørelsen om energispareordningen pålægger Dansk Energi at løfte en række opgaver og aktiviteter. Til det formål har organisationens medlemmer indbetalt et særskilt beløb. I et indlæg i Altinget i dag påstås det fejlagtigt, at elnetselskaberne uretmæssigt opkræver forbrugerne for energispareforpligtigelser, men bruger midlerne på foreningskontingent til Dansk Energi. Få styr på fakta her.

Med den netop indgåede PSO-aftale er der nu endelig skabt afklaring om energiselskabernes energispareindsats. Alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten og Alternativet har sagt ja tak til el-, gas- og fjernvarmebranchens tilbud. Forslaget er dermed godtaget, nu skal det ud i virkeligheden.

På Energitilsynets hjemmeside Elpris.dk skal danskerne kunne sammenligne produkter og få uvildig information om forskellige udbyderes priser på el. Men siden er præget af flere fejl. Det får nu Dansk Energi til at råbe vagt i gevær – forbrugerne skal kunne stole på den prisinformation, der præsenteres på siden.

Der er lave priser og fornuftig konkurrence på elmarkedet i Danmark. Det viser ny international rapport. Men afgifter og PSO gør, at alt inklusive betaler danske elkunder den største elregning i Europa. Med et velfungerende marked bør fokus være på at få mere innovation og grøn omstilling.

Dagbladet Politiken bringer i dag en ensidig historie om de danske elnetselskabers økonomi og den indtægtsramme-regulering, som selskaberne er underlagt. Fakta er, at elnetselskaberne har skåret deres driftsomkostninger med mere end 40 procent, de sidste 10 år, fordi der er loft over indtægter, men mulighed for at effektivisere sig til et overskud under det loft. Uanset hvor stort et overskud selskaber effektiviserer sig frem til, vil det dog aldrig kunne føre til stigende tariffer for forbrugerne på grund det myndighedsbestemte prisloft.