Giv energien videre

Omtrent hele Århus’ energiforbrug er barberet af det samlede danske energiforbrug i 2015. Det er resultatet af den energispareordning, der blev politisk besluttet i 2006 og som er firdoblet siden. Elnetselskaberne og fjernvarmeselskaberne løfter absolut mest i ordningen, som for tiden er uafklaret.

El skal i højere grad bruges til opvarmning. Det er afgørende for at få mere ud af den stadigt grønnere strøm. Der er derfor behov for, at afgiftstrykket på el reduceres, og reguleringen af kraftvarmen reformeres, foreslår Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i fælles anbefalinger til en ny kraftvarmestrategi.

Verden står overfor en enorm opgave med at dreje investeringer bort fra fossile brændsler og over på øget energieffektivitet og vedvarende energi.

Forbrugerombudsmanden præsenterer i dag en ny vejledning, der knytter sig til markedsføringsreglerne på elmarkedet. Dansk Energi har længe efterspurgt en officiel vejledning, der kan skabe rene linjer for markedsføring på elmarkedet. Dansk Energi glæder sig derfor på forbrugernes vegne over, at der nu kommer mere fokus på håndhævelse af regler, der skal beskytte elkunderne.

Solceller på taget af et nybygget hus indgår i dag, når de samlede krav til husets energiforbrug fastsættes. Om det også bør være sådan fremover, er blot et af flere spørgsmål, som nu bliver kortlagt i projektet ”Roadmap – bygningers rolle i den grønne omstilling”, hvor Dansk Energis analyseenhed bidrager med beregninger og analyser.