Giv energien videre

Dansk Energis F&U-pulje, der har et budget på 25 millioner kroner, modtager ansøgninger for 63 mio. kroner.

Brint har af mange været fremført som central energibærer i fremtidens energisystem. Resultaterne af et EUDP-forskningsprojekt med involvering af Dansk Energis analyseenhed peger på, at brints gennembrud ikke er lige om hjørnet. Det bør give anledning til, at vi revurderer energiscenarier, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Socialdemokraternes oplæg til forhandlinger om Danmarks økonomi, frem mod 2025, indeholder på energiområdet et fornuftigt fokus på fjernelse af PSO’en og midler til energiforskning. Begge elementer er afgørende for Danmarks fremtidige vækst og velstand.

Jyske distributionsselskaber med 1,25 mio. slutkunder samarbejder om optimal drift og planlægning, så produktionen af vindmøllestrøm kan flyde de mest hensigtsmæssige veje fra Vestjylland til kunderne i øst.

Forsknings- og udviklingsprojektet CHPCOM er slut, men resultaterne lever videre. Ribe Fjernvarme bliver det første kraftvarmeværk, der tester en kommerciel løsning baseret på den internationale standard IEC 61850.