Giv energien videre

Flere end 150 lande har i weekenden indgået en aftale om at udfase brugen af de såkaldte HFC-gasser. En beslutning, der kan give nye eksportmuligheder for Danmark og danske virksomheder, fordi vi er verdensførende på alternativer til de miljøskadelige gasser.

Danmark skal også i fremtiden være blandt de førende i verden inden for forskning og udvikling af energiteknologi. Det kræver, at der sættes flere penge af til forskning. Fokus på eksporten skal være stærkere, og der skal være bedre sammenhæng mellem de enkelte dele af energibranchen. Det er missionen, som DI Energi og Dansk Energi præsenterer i dag på konferencen ”Energi til Vækst” i Industriens Hus.

Kina har langt mere vindenergi end Danmark, men det danske elnet servicerer en større andel vind-el. Forskere og praktikere fra de to lande skal nu lære af hinanden.

Statsministeren drømte i sin åbningstale til Folketinget om at skabe flere muligheder og velstand for Danmark. Energibranchen står klar til at realisere drømmene gennem grøn elektrificering og øget eksport af energiløsninger til udlandet. Det kræver en elregning uden PSO og en prioritering af energiforskning på finansloven.

Dansk Energis F&U-pulje, der har et budget på 25 millioner kroner, modtager ansøgninger for 63 mio. kroner.