Giv energien videre

Onsdag gav Energistyrelsen tilsagn om EUDP-tilskud til 55 energiprojekter. De skal nu udvikle og markedsmodne deres nye teknologi og forhåbentlig bidrage med flere eksportjobs. Tiltagende konkurrence kræver prioritering af energiforskningen i fremtiden, lyder det fra Dansk Energi.

Kun fire europæiske lande stiller i dag krav til bæredygtigheden af den skovbiomasse, der bruges til energi. Danmark er et af de lande. Det kom frem på international konference om bæredygtig skovforvaltning.

Regeringens finanslovsforslag lægger op til et løft af energiforskningen i Danmark. Godt udgangspunkt, lyder det fra Dansk Energi, der håber på at forligskredsen om forskningsreserven deler det høje ambitionsniveau.

Regeringens erhvervspakke skal styrke forskning, udvikling og investering, og gøre det lettere at trække talent til Danmark.

Dansk Energis forskning og udviklingspulje, ELFORSK, udbyder støtte til projekter til effektiv anvendelse og fleksibelt forbrug af energi. Frist for at søge om projektstøtte er 12. september.