Giv energien videre

EUDP’s strategi for 2017-2019 er netop blevet offentliggjort. Global efterspørgsel og eksportmuligheder bliver pejlemærker i perioden.

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Kombinationen af solceller, batterier, elektronik og LED gør det muligt at lave lys uden at skulle grave byen op. Efter støtte fra ELFORSK og syv års udvikling drømmer danske out-sider a/s nu om verdensmarkedet.

Energibranchen vil gerne bidrage til at realisere regeringsgrundlagets mål om vækst og grøn omstilling. Derfor hilser Dansk Energis direktør den nye regering velkommen og ikke mindst samarbejdet med og mellem erhvervsministeren, skatteministeren, uddannelses- og forskningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt finansministeren, der sammen skal forløse ambitionerne.

Cotes, der var med til at vinde ELFORSK Prisen 2016, er valgt som leverandør af afsaltere/affugtere til USA’s første offshore vindmøllepark.