Giv energien videre

Regeringens forslag til en forsyningsstrategi og den afledte debat vækker minder hos Dansk Energi. Der er både gode og dårlige erfaringer at dele. Den gode er, at mange bekymringer viste sig ubegrundede, da elsektoren først blev liberaliseret. Men reguleringen ikke er perfekt – og der er god grund til at øge fokus på gode dynamikker frem for tal for at få effektiviseringer i hus i en ny regulering.

En halvering af kraftværkskapaciteten og udsigt til et yderligere fald fik Energinet.dk til sidste år at lave et bud på nye markedsmodeller for at sikre tilstrækkelig kapacitet. På årsdagen for lanceringen af planen udestår endnu handling på planerne.

Den ny strategi for forsyningsarterne har mange gode takter, og kompasset peger en kurs ud, som elnetselskaberne godt kan følge. De har allerede 10 års erfaring på den udstukne rute og har leveret markant faldende omkostninger og større leveringssikkerhed. Dog hviler strategiens beregninger for effektiviseringspotentiale for elnetselskaberne og fjernvarmeproduktion på en overvurdering af potentialet.

Energimarkedet skal styrkes igennem et integreret og veludbygget regionalt samarbejde om energi. Det er et af de centrale punkter i den initiativrapport, Europa-Parlamentet i går vedtog på plenarmødet i Strasbourg. Rapporten giver et stærkt mandat i de kommende forhandlinger om et nyt elmarked.

Høj leveringssikkerhed fra en stadig mere effektiv elbranche danner bagtæppe for den nye regulering, der lige nu er på vej gennem det politiske system.