Giv energien videre

NRGi Net er i fuld gang med at etablere avanceret strømforsyning til Danmarks største hospitalsbyggeri. Alle centrale komponenter bliver doblet op, for det er et spørgsmål om liv eller død, hvis Det Nye Universitetshospital i Aarhus bliver ramt af blackout.

Data fra elselskabernes fejl- og afbrudsstatistik ELFAS hjælper Dinel til at effektivisere den daglige drift og skal bruges til certificeret Asset Management.

Danske elkunder betaler mindre for at få transporteret el end elkunder i vores nabolande, og samtidig er prisen på distribution af el faldet med godt 10 procent, når man fraregner de politisk pålagte omkostninger. Det er fakta, som er vigtige for perspektivering af Jyllands-Postens dækning af elnettariffer.

DONG Energy ser angreb på vital infrastruktur og industrispionage som de største cyber-trusler. Chefen for koncernens it-sikkerhedsorganisation mener, at mere åbenhed og mere samarbejde kan gøre energibranchen mere modstandsdygtig overfor hackere, men 100 procent sikkerhed findes ikke.

Elprisen på engrosmarkedet er fortsat så lav, at investeringerne i at bygge nye vindmøller eller kraftværker ikke bliver foretaget uden støtte. Det kan udfordre forsyningssikkerheden, og samtidig betyder det, at den grønne omstilling endnu ikke foregår på markedsvilkår.