Giv energien videre

Dansk Energi udgiver eksempelsamling og opretter erfagruppe om relæer for at sikre, at elnetselskaberne fortsat har den viden, der skal til for at beskytte deres højspændingsnet.

Knap to tredjedele af danskernes strøm kom i 2016 fra vedvarende energikilder. Dog steg importen af kulstrøm fra Tyskland, da 2016 var et vindfattigt år - dermed steg CO2-indholdet i den strøm, der kom ud af stikkontakten.

I 2016 kunne nordiske elproducenter kun udnytte 11 procent af forbindelsen fra Jylland til Tyskland, viser tal fra Energinet.dk. Det er det laveste tal nogensinde, og det vækker bekymring hos Dansk Energi.

Bornholm vil være CO2-neutral i 2025 – uden flere vindmøller på land. Bornholms Energi & Forsyning analyserer alternativer på sit eget simuleringsværktøj, og de første beregninger viser, at der plads til flere solceller på elnettet end forventet.

Energiteknologier skal konkurrere mere mod hinanden end i dag, men både mangfoldighed og forsyningssikkerhed skal tænkes med ind i et nyt støttesystem, lyder det fra partier i begge sider af Folketinget.