Giv energien videre

EU-Kommissionen blåstemplede i dag Energinet.dk’s indkøb af elreserver på Sjælland i 2010. Afgørelsen hjælper til at afklare reglerne for, hvordan der kan sikres tilstrækkelig kapacitet i elnettet.

Energiens Topmøde 2016 handler om nye anbefalinger til energipolitikken efter 2020. I et stadig grønnere energisystem skal vi spørge os selv, om det fortsat giver mening, at alle kilowatttimer skal spares på i alle timer.

I dag mødes EU’s miljø og fødevareministre I Bruxelles for at diskutere EU’s klimaregulering for de sektorer, som ikke er underlagt EU’s kvotehandelssystem. De rigeste EU-lande står til at skulle gøre mest, hvilket kan få konsekvenser for konkurrenceevnen i det danske landbrug. Dansk Energi opfordrer derfor til øget fokus på elektrificering, som rummer stort potentiale i transportsektoren og opvarmningen af bygninger.

Torsdag fremlagde regeringen den energipolitiske redegørelse for 2016 for Folketinget. Selve redegørelsen ofrede ikke meget krudt på, hvordan grøn strøm skal anvendes til mere – men det gjorde Folketingets energiordførere til gengæld.

Ansatte er både den største svaghed og den største styrke, når det gælder virksomheders it-sikkerhed. Det var budskabet fra hovedtaleren Rik Ferguson på it-sikkerhedsmessen Infosecurity i København.