Giv energien videre

Hvordan udvikler vi sammen energibranchen til næste niveau? Det overordnede spørgsmål stiller Dansk Energi på Energiens Topmøde 2017 under temaet 'imagine'.

Rigsrevisorerne har fundet en række fejl i regnskaberne hos både Energistyrelsen og hos Energitilsynet. Det betyder ifølge Rigsrevisionen, at forsyningsvirksomheder har betalt overpris, fordi der har været problemer med forvaltningen af gebyrordningerne.

Regeringen har besluttet at samle ansvaret for en række klagenævn, herunder Energiklagenævnet, under Erhvervs- og Vækstministeriet. Dansk Energi hilser samlingen af forsyningssektorernes klagenævn velkommen, men efterlyser samtidigt, at klagenævnets kompetencer opgraderes.

Deltagerne på Energiens Topmøde sendte et klart signal til ministeren om, hvad der bør være det vigtigste element, når næste energiforlig forhandles: Skatte- og afgiftspolitikken skal indrettes, så vi får øget efterspørgslen på el fremfor fossile brændsler. Det er sådan, vi får vedvarende energi.

”Kom tilbage til efteråret, og sig hvad branchen vil”. Sådan opfordrede energi -, forsynings- - og klimaminister Lars Christian Lilleholt branchen på Energiens Topmøde til at sikre en effektiv og velfungerende forsyningssektor og spille ind i den forsyningssektorstrategi, der skal udformes i efteråret.