Giv energien videre

Deltagerne på Energiens Topmøde sendte et klart signal til ministeren om, hvad der bør være det vigtigste element, når næste energiforlig forhandles: Skatte- og afgiftspolitikken skal indrettes, så vi får øget efterspørgslen på el fremfor fossile brændsler. Det er sådan, vi får vedvarende energi.

”Kom tilbage til efteråret, og sig hvad branchen vil”. Sådan opfordrede energi -, forsynings- - og klimaminister Lars Christian Lilleholt branchen på Energiens Topmøde til at sikre en effektiv og velfungerende forsyningssektor og spille ind i den forsyningssektorstrategi, der skal udformes i efteråret.

Nye digitale teknologier vil vende op og ned på energibranchen. I hvert fald hvis man tror oplægsholderne ved sporet om digitalisering på Energiens Topmøde: Digitaliseringen åbner for helt nye markeder og produkter. Vinderne bliver dem, som kan gribe digitaliseringens muligheder.

Der er et paradigmeskift på vej, hvor vi nu skal fokusere på hvordan vi både kan spare og bruge energi på ny vis. Det slog Christian Ibsen, direktør i den grønne tænketank CONCITO, fast på Energiens Topmøde torsdag, hvor det blev debatteret, om det giver mening at spare på den vedvarende energi.

”Egentlig er det et lidt åndsvagt spørgsmål. Lidt som at svare på: Hvad er det bedste transportmiddel? Det giver ikke rigtig mening vel, men afhænger ligesom af sammenhængen!” Sådan sagde professor på CBS Steen Thomsen på en debat om ejerskab i elsektoren på Energiens Topmøde torsdag.