Giv energien videre

På Dansk Elhandels generalforsamling torsdag blev der valgt ny formand og næstformand. Den afgående formand vægter konkurrence og kundernes tillid som afgørende for elmarkedet.

Danskerne betaler mindre for strøm end tyskerne og hollænderne. Alligevel tror omtrent halvdelen af danskerne, at strøm er dyrere i Danmark end i Sverige, Tyskland og Holland, når man ser på prisen fratrukket skatter og afgifter.

Engrosmodellen, der introducerede nye regler på elmarkedet her 1. april, er kommet godt fra start med databehandling via Energinet.dk’s DataHub, men alt er ikke fryd og gammen på elmarkedet, fastslår administrerende direktør Lars Naur fra Jysk Energi.

En række klager har fået Forbrugerombudsmanden til at indskærpe over for selskabet Gul Strøm, at det skal overholde markedsføringsloven. Det er godt for kunderne, at Forbrugerombudsmanden tager fat i sagerne, og at en fortsat praksis med vildledende telefonsalg kan føre til straffesager, mener Dansk Energi.

Landets elnetselskaber kan nu igen behandle sager og udlevere elmålere til nye huse eller nye installationer, efter at hjemmesiden www.installationsblanket.dk har været lukket i nogle dage som et led i forberedelserne til nye regler på elmarkedet.