Giv energien videre

Hvor meget strøm bruger et datacenter? Hvorfor vælger store internationale virksomheder at placere deres datacentre i Danmark? Og hvad får vi ud af det? Dansk Energi svarer på otte hyppige spørgsmål om datacentre.

Om få år bortfalder støtten fra det såkaldte grundbeløb til decentrale fjernvarmeværker. Derfor har Dansk Energi set på, hvilken betydning grundbeløbet har for varmeprisen. Konklusionen er, at det vil ændre situationen markant for værkerne og dermed kundernes pris, når grundbeløbet udløber med 2018. Derfor bør man politisk sikre bedre vilkår for varmepumper for at undgå et stort prishop og hjælpe den grønne omstilling.

Danmark ryger helt til tops i FN’s årlige rangering af energisystemer. Stabilt politisk miljø, høj forsyningssikkerhed og en grøn omstilling, der er i god gænge fremhæves som Danmarks forcer i rapporten. Transportsektoren og høje energiafgifter er dog akilleshælen for Danmarks energisystem.

Flere end 150 lande har i weekenden indgået en aftale om at udfase brugen af de såkaldte HFC-gasser. En beslutning, der kan give nye eksportmuligheder for Danmark og danske virksomheder, fordi vi er verdensførende på alternativer til de miljøskadelige gasser.

Den danske regering ønsker en yderligere reduktion af CO2-kvoter end, hvad EU-Kommissionen lægger op til frem mod 2021. Men det er svært at finde opbakning blandt de øvrige EU-lande til ”for alvor at reducere antallet af kvoter”, siger ministeren.