Giv energien videre

I dag er hovedparten af det danske distributionsnet ejet af elkunderne i fællesskab. Men er andelseje den bedste form for ejerskab eller kan andre aktører drive elnettet billigere og bedre? Dansk Energi inviterede til debat om ejerskab på Folkemødet.

Enstemmigt har Dansk Energis generalforsamling vedtaget nye vedtægter, der giver en ny struktur på Dansk Energi. De tre medlemsforeninger opløses og samles i en enhedsforening.

Energibranchen tiltrækker flere højtuddannede medarbejdere. På bare seks år er antallet af akademikere i branchen steget med over 40 procent.

Indførelsen af Engrosmodellen pr. 1. april fører til mange ændringer i energibranchen – eksempelvis hos AURA El-net i Odder, hvor afdelingschef Brian Hansen føler sig godt forberedt og spændt på, hvordan det hele kommer til at forløbe i praksis.

Den 1. april overgår al kontakt med elkunder til elhandelsselskaberne, men de ved typisk ikke meget om, hvor i landet der er strømafbrydelser. For at gøre det let for elhandlerne at få overblik og svare på henvendelser fra kunderne om strømafbrydelser, har Dansk Energi udviklet en åben og landsdækkende it-platform.