Giv energien videre

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.

Mindre blæst i Danmark betyder, at vindkraften bidrager mindre til elproduktionen i årets første tre kvartaler. Og en øget elproduktion på kraftvarmeværkerne betyder, at det faktiske energiforbrug stiger. Det viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.

Et bredt udsnit af Folketingets partier har indgået en aftale om fremtidens regulering af det danske elnet. Aftalen fastsætter rammerne for investeringer i fremtidens elforsyning og dermed muligheden for, at danskerne også i fremtiden har strøm i kontakten 99,99 procent af tiden. Der ligger nu et stort arbejde i at udmønte aftalens principper, så den kommer både nuværende og fremtidige elkunder til gode.

Nye EU-krav, der kunne have bragt varmeproducerende danske kraftværker i en alvorlig klemme, er blevet lavet om. Branchen roser Miljøstyrelsen for godt arbejde.

Stigende kulpriser på verdensmarkedet kan føre til højere elpriser i Danmark. Ærgerligt for forbrugeren, men godt for den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Energi.