Giv energien videre

Nye EU-krav, der kunne have bragt varmeproducerende danske kraftværker i en alvorlig klemme, er blevet lavet om. Branchen roser Miljøstyrelsen for godt arbejde.

Stigende kulpriser på verdensmarkedet kan føre til højere elpriser i Danmark. Ærgerligt for forbrugeren, men godt for den grønne omstilling, lyder det fra Dansk Energi.

Kina har langt mere vindenergi end Danmark, men det danske elnet servicerer en større andel vind-el. Forskere og praktikere fra de to lande skal nu lære af hinanden.

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da landets største biogasanlæg åbnede mandag. Det nye anlæg omdanner gylle og andre restprodukter til miljøvenlig biogas og kan levere varme til 15.000 husstande.

EcoGrid-EU-projektet har engageret 2.000 bornholmere og skabt international opmærksomhed. Med fyringssæsonen 2016/17 starter EcoGrid 2.0 for alvor.