Giv energien videre

Hvad betyder det, når vi skal udbrede brugen af strøm til nye dele af samfundet? Ny analyse om elektrificerings potentiale for at sænke CO2-udledningen fremlægges 24. januar.

På kun en uge har 2017 allerede budt på kraftig blæst og nærmest vindstille. Det illustrerer vigtigheden af fleksible kraftværker, der kan levere strøm, når vindmøllerne står stille.

I dag markerer Avedøreværket, at værket efter en ombygning nu er i stand til udelukkende at producere el og varme på træpiller og halm i stedet for kul og gas.

Danske landmænd er underlagt krav om at begrænse ammoniak-udledningen fra fordampning i gylle. Med gyllekøling bliver fordampningen mindre, og den overskydende varme kan ved hjælp af varmepumper genanvendes. En ægte grøn win-win situation, der kan mærkes på landmændenes varmeregning.

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning. Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.