Giv energien videre

Deltagerne på Energiens Topmøde sendte et klart signal til ministeren om, hvad der bør være det vigtigste element, når næste energiforlig forhandles: Skatte- og afgiftspolitikken skal indrettes, så vi får øget efterspørgslen på el fremfor fossile brændsler. Det er sådan, vi får vedvarende energi.

”Kom tilbage til efteråret, og sig hvad branchen vil”. Sådan opfordrede energi -, forsynings- - og klimaminister Lars Christian Lilleholt branchen på Energiens Topmøde til at sikre en effektiv og velfungerende forsyningssektor og spille ind i den forsyningssektorstrategi, der skal udformes i efteråret.

Stærke lokale elnet er en forudsætning for den grønne omstilling, og det kan NOE Net i Holstebro tale med om. Ofte bliver der produceret langt mere elektricitet i NOE Elnets forsyningsområde, end selskabets godt 30.000 andelsejere og erhvervslivet bruger.

Danmark er blandt verdens bedste til grøn energi. For at holde fast i vores danske førerposition, bør vi kigge på rammerne for den nødvendige støtte til grøn teknologi. Det skriver chefkonsulent i Dansk Energi Kristine van het Erve Grunnet, der i dag debatterer fremtiden for vedvarende energi på et seminar i forbindelse med Vedvarende Energimesse i Bjerringbro.

Dansk og europæisk energiforsyning er under forandring, og Danmark oplever øget afhængighed af elimport.