Giv energien videre

Dansk politik bør tage et opgør med mantraet om, at vi skal lette skatten på arbejde og øge skatten på ressourcer – i og med det samlede skattetryk for lønmodtagerne består af begge dele. Sådan lyder det fra Dansk Energis administrerende direktør, Lars Aagaard, forud for regeringens 2025-møde på Marienborg onsdag. Ved at bruge den nytænkning ligger der en gevinst på 2,3 milliarder kroner for fødderne af den kreds, der i dag skal diskutere Danmarks økonomiske bæredygtighed frem mod 2025.

Danske husholdninger kan se frem til en lille stigning i rådighedsbeløbet, hvis PSO-betalingen flyttes fra elregningen til finansloven. Det viser beregninger fra skatteministeriet. Regeringens forslag vil samtidig lempe udgifter til erhvervslivet på 2,8-3,6 mia. kroner om året – og det vil gavne Danmarks konkurrenceevne.

I dag fremlagde DI Bilbranchen, De Danske Bilimportører og FDM et fælles udspil, hvori de kalder på en modernisering af den 90 år gamle danske bilbeskatning. Helt rigtigt, at bilafgiften bør baseres på teknik og ikke værdi, lyder det fra Dansk Elbil Alliance – alligevel kan forslaget hæmme den grønne omstilling af transporten.

Torsdag fremlagde regeringen den energipolitiske redegørelse for 2016 for Folketinget. Selve redegørelsen ofrede ikke meget krudt på, hvordan grøn strøm skal anvendes til mere – men det gjorde Folketingets energiordførere til gengæld.

Regeringen har spillet ud med en liste over besparelser i energiforliget. Dansk Energi noterer sig, at det er et forhandlingsudspil og appellerer til, at man finder fælles politisk fodslag om at holde retningen i energipolitikken, og at der bliver fundet en bred politisk enighed om en langsigtet, fornuftig finansiering af den grønne omstilling i Danmark.