Giv energien videre

På et møde mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og iEnergi kvitterede ministeren for samarbejdet, som han ser som centralt for intelligent energisystem.

”Copenhagen School of Energy Infrastructure” er et nyt initiativ fra CBS, der skal sikre forskning i digitalisering af energisystemet og regionalt samarbejde om energiinfrastrukturudbygning.

Best Green skal etablere ni større varmepumper i Horsens. Varmepumperne vil blive overvåget og styret sammen med eldrevne varmeanlæg hos bornholmske kunder som et led i forsknings- og udviklingsprojektet EcoGrid 2.0.

Digitalisering er en global megatrend – norske eSmart Systems vil gøre det let for forsyningsselskaber at nyttiggøre de mange data, der følger i kølvandet på fjernaflæste målere.

Antallet af kablede bredbåndsforbindelser på mindst 100 Mbit/s er mere end tredoblet fra 75.000 til 263.000 i løbet af 2015. Det skyldes især en opgradering af kabel-tv net og energiselskabernes fortsatte udbygning af fibernet i både byer og i mange landdistrikter. Det viser den helt nye telestatistik, som Energistyrelsen har offentliggjort.