Giv energien videre

Så er den lange ventetid ovre: De første private husholdningskunder kan afregnes på timebasis fra den 1. december 2017

Der skal fortsat stilles krav til energirenovering af eksisterende bygninger, og bevidstheden skal højnes om bygningers rolle som en fleksibel energiforbruger i fremtidens el-, gas, varme og vandforbrug. Det er to hovedbudskaber, når Branchefælleskab for Intelligent Energi fredag samler de centrale aktører i og omkring energisektoren.

Bornholm vil være CO2-neutral i 2025 – uden flere vindmøller på land. Bornholms Energi & Forsyning analyserer alternativer på sit eget simuleringsværktøj, og de første beregninger viser, at der plads til flere solceller på elnettet end forventet.

Energiselskab og paraplyorganisation sætter de intelligente byer til debat: Smart cities lever, men teknikere og bureaukrater skal blive bedre til at fortælle politikere og beboere, hvordan teknologi gør livet skønnere.

Radius investerer omkring to mia. kr. i fjernaflæste elmålere. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne.