Giv energien videre

Tænk regulering på tværs, se ud og hav blik for innovationen, kunderne og markedet. Sådan kan Dansk Energis oplæg til Energikommissionen i dag kondenseres.

Energien bliver digital. Forbrugsdata udveksles mellem markedsaktører via fjernaflæste målere og den fælles DataHub, og nye forbrugsapparater er i stigende grad er forbundet til The Internet of Things. Samtidig investerer energiselskaber stort i digital infrastruktur og nye løsninger. Energiens Topmøde 2016 sætter fokus på de nye muligheder med særligt spor om digitalisering.

Forskning og udvikling er med til at skabe vækst, arbejdspladser og eksport for Danmark. Det budskab blev slået fast igen og igen på den velbesøgte konference EnergiForsk16 arrangeret af Dansk Energis ELFORSK-program sammen med Energistyrelsens EUDP, ForskEL under Energinet.dk og Innovationsfonden.

Hvis et elnetselskab modtager klager over spændingskvaliteten, kan det måske være en god idé at købe en ny transformer, fortæller Lars Hagelskær, manager for Power Division i Hans Følsgaard A/S på sidste dagen af EL & TEKNIK 2016. Her fremviser firmaet bl.a. en distributionstransformer (til 15/0,4 eller 10/0,4 kV) fra SGB i Tyskland.

Det danske elnet leverer strøm til stikkontakterne 99,997 procent af tiden, men sikre elforsyninger - og personsikkerhed - er også vigtig i mindre skala. På EL & TEKNIK 2016 kan man se mange gode løsninger.