Giv energien videre

Kamstrup skal producere en million elmålere, koordinere logistik for Danmarks største udrulning, sørge for samspil med Radius’ IT-system og varetage drift til 2034.

Et nyt projekt skal udvikle strømforsyninger, der kan omdanne vekselstrømmen i el-nettet til jævnstrøm, som kan lagres.

100 millioner kroner. Det er beløbet, som SEAS-NVE ekstraordinært tilfører udrulningen af fibernet i Region Sjælland. Halvdelen af midlerne skydes i en helt ny Fiberpulje, som bliver lanceret i dag mandag.

Indisk interesse for danske energiløsninger er resultatet af en mangeårig dansk satsning på forskning og udvikling. Skal vi fastholde vores energieksport, skal forskningen fortsat prioriteres, mener Dansk Energi.

Radius investerer omkring to mia. kr. i fjernaflæste elmålere. De skal gøre det lettere at være elkunde og skærpe konkurrencen mellem elhandlerne.