Giv energien videre

…og sød musik opstår, hvis den lille virksomhed vel at mærke har en klar løsning på et veldefineret behov. Tre produkter blev udfordret af blandt andre adm. direktør Christian Stadil på ELFORSK’s innovationsdag.

Resultater fra ELFORSK og andre F&U-ordninger kan blive udbredt til boligforeninger med støtte fra en stor demonstrationspulje under Landsbyggefonden.

En hollandsk undersøgelse har vist, at intelligente elmålere i nogle tilfælde har målt flere hundrede procent forkert, skriver Politiken torsdag. Forsknings- og teknologidirektør i Dansk Energi Jørgen S. Christensen fortæller her om risikoen for fejl i de målere, der er udrullet de seneste år i Danmark.

Der skal fortsat stilles krav til energirenovering af eksisterende bygninger, og bevidstheden skal højnes om bygningers rolle som en fleksibel energiforbruger i fremtidens el-, gas, varme og vandforbrug. Det er to hovedbudskaber, når Branchefælleskab for Intelligent Energi fredag samler de centrale aktører i og omkring energisektoren.

Visionen med op til 7.000 ”kystnære” vindmøller midt ude i Nordsøen med forbindelse til både England, Danmark, Holland og Norge, kan hjælpe med at indfri havvinds potentiale i Nordsøen og forbedre sammenkoblingen mellem landene.