Giv energien videre

El står foran et gennembrud som drivkraft til turistbåde og færger, men der er mange forskellige teknologier i spil. SerEnergy i Aalborg har leveret methanoldrevne brændselsceller, der producerer den nødvendige strøm, til en tysk turistbåd.

Onsdag gav Energistyrelsen tilsagn om EUDP-tilskud til 55 energiprojekter. De skal nu udvikle og markedsmodne deres nye teknologi og forhåbentlig bidrage med flere eksportjobs. Tiltagende konkurrence kræver prioritering af energiforskningen i fremtiden, lyder det fra Dansk Energi.

Solceller spiller en stor rolle i fremtidens energisystem, men de nuværende ordninger på området er langt fra optimale. Det konkluderer forskere fra Aalborg Universitet i ny rapport. Vil vi have optimale ordninger, der fremmer grøn omstilling, skal vi reducere elafgiften markant, påpeger Dansk Energi.

Danmark er en attraktiv lokation, når virksomheder som Facebook og Google skal placere deres datacentre i Europa. Et ny EU-forslag kan betyde endnu flere investeringer i Danmark.

Der er store perspektiver i udbygning af fjernkøling, der kan bidrage til at skabe et fremtidigt eksporteventyr. Det mener Dansk Energi, HOFOR og Frederiksberg Forsyning. En forudsætning for succes er, at området fortsat reguleres som et kommercielt forretningsområde, konkluderer en ny rapport.