Giv energien videre

EU-Kommissionen er dybt involveret i sagen om den jysk-tyske transmissionsforbindelse, der er stærkt begrænset. Der skal findes en løsning snarest, lyder det fra EU-Kommissionens Director for Internal Energy Markets.

Torsdag modtog Energinet.dk en ”Good Practice of the Year Award” for at have involveret lokale grundejere tidligt i processen, da transmissionsnettet i Nordvestjylland skulle udvides og kabellægges.

Administrerende direktør Fatih Birol: I har vist, at man kan have økonomisk vækst uden stigninger i CO2-udledningerne.

Kommissionens viceformand med ansvar for energiunionen deltog tirsdag i et rundbordsmøde med den danske energibranche og industri, hvor Europas energiinfrastruktur blev diskuteret. Her havde Dansk Energi en række konkrete anbefalinger med til bordet.

Tirsdag stemte Europa-Parlamentets industri- og energiudvalg om en betænkning om EU's energiinfrastruktur. I det vedtagne dokument efterspørger udvalgets medlemmer øget indsats på området fra EU's energiregulatorer og medlemsstater og på formulering af nye og mere intelligente mål.