Giv energien videre

”Copenhagen School of Energy Infrastructure” er et nyt initiativ fra CBS, der skal sikre forskning i digitalisering af energisystemet og regionalt samarbejde om energiinfrastrukturudbygning.

Hvis et elnetselskab modtager klager over spændingskvaliteten, kan det måske være en god idé at købe en ny transformer, fortæller Lars Hagelskær, manager for Power Division i Hans Følsgaard A/S på sidste dagen af EL & TEKNIK 2016. Her fremviser firmaet bl.a. en distributionstransformer (til 15/0,4 eller 10/0,4 kV) fra SGB i Tyskland.

Energisektoren har stor succes med at hente midler hjem til forsknings- og udviklingsprojekter i EU's Horizon2020-program. Tallene vidner om et stærkt dansk udviklingsmiljø inden for energi, da der er skarp konkurrence om midlerne mellem medlemslandene, siger vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge.

Topcheferne for erhvervsorganisationerne LIF, Danmarks Rederiforening, Horesta, Landbrug & Fødevarer og Dansk Energi, opfordrer i et indlæg i Børsen danske politikere til at tænke innovativt, globalt og i tiltrækning, hvis Danmark skal udnytte åbningerne for vækst. Anbefalingerne præsenteres på en konference mandag eftermiddag.

Fødevarer, søfart, medicin, turisme og energi står til sammen for en markant del af den danske eksport og beskæftiger i alt mere end 300.000 danskere. De fem styrker for Danmark vil gerne finde løsninger på Danmarks vækstudfordring, og præsenterer derfor i dag tre trædesten til vækst på en konference på Christiansborg.