Giv energien videre

Klimapuljen fra PSO-aftalen skal blandt andet bruges til at gøre fjernvarmen grønnere ved at give varmepumper investeringsstøtte. Dansk Energi har længe arbejdet for det og hilser aftalen velkommen.

Olielandsbyer kan blive elektrificeret ved hjælp af grundvandslagre, plastslanger og varmepumper.

Varmepumperne har for alvor gjort sit indtog i sommerhusene, men der er fortsat plads til 80.000 flere varmepumper i sommerhusene. Varmepumperne er med til at udnytte strømmen fra vind, sol og biomasse, og netop brugen af strøm til at opvarme vores huse er en nødvendig del af den grønne omstilling. Derfor skal varmepumper også afløse oliefyrene i vores helårshuse, mener Dansk Energi.

Endelig kom regeringens længe ventede analyse om overskudsvarme. Analysen indeholder en del positive takter, men undlader desværre at besvare spørgsmål, som stadig er aktuelle. Analysens anbefaling om at se nærmere på elafgifter er helt i tråd med, hvad Dansk Energi har påpeget længe. Analysen anbefaler også, at der bliver set nærmere på tariffer for anvendelse af el i varmepumper, men det er som at sparke en åben dør op. Dansk Energi har nemlig allerede iværksat et arbejde om modernisering af tarifferne.

En ny bekendtgørelse lemper reglerne for varmepumper med jordslanger. Dansk Energi håber, at det vil øge interessen for jordvarmeanlæg.