Giv energien videre

EcoGrid-EU-projektet har engageret 2.000 bornholmere og skabt international opmærksomhed. Med fyringssæsonen 2016/17 starter EcoGrid 2.0 for alvor.

Omkring 200 mindre decentrale kraftvarmeværker forventes at opstille en fliskedel, hvis ikke rammerne for varmepumper forbedres meget snart. Det vurderer Dansk Energi. For ikke at misse endnu en chance for den politisk ønskede elektrificering, opfordrer Dansk Energi regeringen til at sikre, at de økonomiske rammer for varmepumper i fjernvarmen forbedres markant, før kraftvarmekravet ophæves for de mindre værker.

Tirsdag stemte medlemmerne af Europa-Parlamentets om deres prioriteter inden for opvarmning og køling af bygninger. Den vedtagne betænkning har et væsentligt fokus på potentialet for at øge samspillet mellem elsystemet og varme- og kølesektoren.

Omkostningerne til fliskedler og eldrevne varmepumper vil stort set blive sidestillet, hvis PSO’en fjernes fra elregningen, og varmepumper inkluderes i Energispareordningen. Det slår Lars Christian Lilleholt fast i et nyt svar til Folketinget. På baggrund af tallene opfordrer Dansk Energi sammen med Energi Viborg såvel minister som Folketing til hurtig afklaring, men også til at sikre de værker, som stadig ikke kan få økonomi i varmepumper gennem et anlægstilskud, indtil elafgiften sænkes.

Forhandlingerne om fremtidens energispareordning er taget som gidsel i et større politisk spil. Derfor må politikerne hurtigt beslutte sig for det lille hjørne, der handler om store varmepumper, lyder det fra Dansk Energi i et opråb til ministeren og energiforligskredsen.