Giv energien videre

Varmt vand fra undergrunden kan være et kærkomment element i den grønne omstilling – men vi må have fokus på omkostningerne sammenlignet med andre grønne alternativer, lyder det fra Dansk Energi.

Danske landmænd er underlagt krav om at begrænse ammoniak-udledningen fra fordampning i gylle. Med gyllekøling bliver fordampningen mindre, og den overskydende varme kan ved hjælp af varmepumper genanvendes. En ægte grøn win-win situation, der kan mærkes på landmændenes varmeregning.

30 procent af Danmarks energiforbrug var vedvarende i 2015, viser nye tal fra Energistyrelsen. Men skal målet fra regeringsgrundlaget om 50 procent i 2030 nås, kræver det en fokuseret indsats i alle sektorer.

TotalFlex: Sådan gør vi fleksibilitet fra varmepumper og andre mindre apparater attraktive for elsystemet og elnetselskaberne.

Mere el i varme- og transportsystemerne er tidens store politiske kerneopgave på klima- og energiområdet. Ifølge dagens udgave af Berlingske er udbredelsen af el en konservativ mærkesag i forhandlingerne om en ny trekløverregering.