Giv energien videre

En ny bekendtgørelse lemper reglerne for varmepumper med jordslanger. Dansk Energi håber, at det vil øge interessen for jordvarmeanlæg.

Flagene var hejst i Rødkærsbro, da fjernvarmeværket fredag indviede en ny eldreven varmepumpe. Og det med god grund. Varmepumpen er med til at sikre den grønne omstilling og afværger samtidig prisstigninger.

Varmepumper er det bedste valg til opvarmning i de dele af landet, hvor der ikke er fjernvarme. De udleder ingen CO2, men udnytter derimod den strøm, der bliver stadigt grønnere. Derfor er det glædeligt, at ministeren har fokus på varmepumper, lyder det fra Dansk Energi, efter han har afsat 2 mio. kroner til efteruddannelse af varmepumpe-installatører.

Danske familier uden for den fælles varmeforsyning får nu en håndsrækning, når ny pulje til varmepumper på abonnementsordning udrulles. Modellen har store perspektiver både for husejere og for de deltagende virksomheder.

Middelfart Kommune borer brønde til jordvarme, inden nye parcelhusgrunde udstykkes. Dermed bliver selve installationen af varmepumper væsentligt billigere til glæde for både nybyggere og for klimaet.