Giv energien videre

Liberal Alliance er blevet regeringsparti og i samme ombæring en del af forligskredsen bag energiforliget. Her vil partiet indgå konstruktivt, lyder det fra energiordfører Carsten Bach.

30 procent af Danmarks energiforbrug var vedvarende i 2015, viser nye tal fra Energistyrelsen. Men skal målet fra regeringsgrundlaget om 50 procent i 2030 nås, kræver det en fokuseret indsats i alle sektorer.

Spektakulært vindmølle- og solcelleanlæg sætter Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet. Elnetselskabet RAH har etableret nødvendig infrastruktur – herunder ti kilometer højspændingskabel.

Cotes, der var med til at vinde ELFORSK Prisen 2016, er valgt som leverandør af afsaltere/affugtere til USA’s første offshore vindmøllepark.

Mindre blæst i Danmark betyder, at vindkraften bidrager mindre til elproduktionen i årets første tre kvartaler. Og en øget elproduktion på kraftvarmeværkerne betyder, at det faktiske energiforbrug stiger. Det viser en ny opgørelse fra Energistyrelsen.