Giv energien videre

”Spændende”, ”flot” og ”vigtigt med grøn strøm”. Sådan lød det fra nogle af passagerne, da DONG Energy lørdag sejlede de første af 7.400 danskere på safari til en havvindmøllepark.

Udbuddet af 350 MW kystnære havvindmøller er vundet af Vattenfall med 47,5 øre pr. kWh, hvilket er lavere end forudsætningerne i energiforliget. Vindmølleindustrien vurderer, at med en yderligere sænkning af prisloftet på Kriegers Flak havvindmøllepark vil både de kystnære møller og Kriegers Flak kunne opsættes indenfor den økonomiske ramme, man forudsatte, da et næsten enigt Folketing traf beslutning om det samlede energiforlig i 2012.

Nye tekniske forskrifter har fjernet flere husstandsmøller fra positivlisten. Det gør det mere besværligt at få koblet møller på elnettet. Til gengæld bliver det nu muligt at søge støtte til husstandsvindmøller.

Energiforsyningen bliver mere elektrificereret, mere forbundet, mere decentral og mere energieffektiv, forudsiger bestyrelsesformand og administrerende direktør Jean-Pascal Tricoire fra Schneider Electric under et besøg i Danmark.

Deltagerne på Energiens Topmøde sendte et klart signal til ministeren om, hvad der bør være det vigtigste element, når næste energiforlig forhandles: Skatte- og afgiftspolitikken skal indrettes, så vi får øget efterspørgslen på el fremfor fossile brændsler. Det er sådan, vi får vedvarende energi.