Dansk Energi i Bruxelles

Dansk Energi i Bruxelles – Dansk Energi arbejder målrettet på at skabe optimale europæiske rammer for de danske energiselskaber, så de får mulighed for at drive en sund forretning.

Dansk Energi i europæisk energipolitik

Dansk Energi arbejder målrettet på at påvirke den europæiske energipolitik for at skabe de bedste rammevilkår for den danske energisektor.

Energisektoren i Danmark og Europa har været - og er stadig - inde i en rivende udvikling.

Globaliseringen har i de seneste år for alvor sat sit præg på sektoren i form af opkøb, fusioner og internationalisering af tidligere nationale monopoler. EU’s energipolitik har været en drivende kraft i denne udvikling, og er den centrale drivkraft for den fremtidige omstilling af den europæiske energisektor ift. de enorme udfordringer den står over for nu og i fremtiden.

Dansk Energi arbejder for, at den fremtidige energipolitik i Europa baserer sig på tre overordnede mål:

  • Energipolitikken skal bidrage til at skabe økonomisk vækst og velstand i EU-landene. Fundamentet er et effektivt indre energimarked i EU, der sikrer omkostningseffektivitet og udvikling af nye teknologier, der kan skabe eksport.
  • Energipolitikken skal gøre det muligt at opretholde en høj forsyningssikkerhed. Det er afgørende at få reduceret EUs afhængighed af fossile brændsler - særligt olie og naturgas. Energipolitikken skal også understøtte nye teknologier, der kan erstatte de eksisterende – fossilt baserede – energikilder.
  • EU skal fortsætte sin ambitiøse klimapolitik og gå forrest i arbejdet med at reducere udledningen af drivhusgasser.

Besøgsgrupper og foredrag hos Dansk Energi i Bruxelles

Dansk Energi kan tilbyde foredrag om europæisk energi- og klimapolitik og om Danmarks rolle i det nuværende og fremtidige indre marked for energi i EU.

Interesserede organisationer, foreninger, universiteter, gymnasier, andre læreanstalter osv. har således mulighed for at besøge Dansk Energis kontor i Bruxelles, som et led i en studietur eller lignende. Dansk Energi har faciliteter til at holde foredrag for grupper på op til 30 personer.

Kontakt EU-konsulent Jørgen Skovmose Madsen på jsm@danskenergi.dk eller på +32 491 25 30 23 for yderligere information om muligheden for netop din gruppes besøg.