Nye regler på elmarkedet den 1. april 2016

Det vil blandt andet betyde, at alle elkunder altid skal kontakte deres elleverandør, hvis de for eksempel har spørgsmål til forbrug eller skal melde flytning - også selv om elleverandør og netselskab er to forskellige selskaber.

Har du tidligere skiftet elleverandør, vil du indtil den 1. april 2016 opleve at få din regning fra to selskaber: Én fra netselskabet, som står for transporten af strømmen, og én fra den elleverandør, som du har en aftale med om køb af el.

Med de nye regler vil alle elkunder fra den 1. april 2016 kun modtage én samlet regning for både forbrug og nettransport fra elleverandøren.

De nye regler giver desuden en række ændringer og nye procedurer i forbindelse med flytning, som vil få betydning for både ejer, lejer og udlejer.

I menuen til højre kan du læse mere om, hvad du som forbruger skal være særlig opmærksom på i forbindelse med de nye regler.

Udlejere, ejendomsadministratorer og ejendomsmæglere kan læse om, hvad leveringspligten medfører af nye regler i forbindelse med boligskift.