Din elguide

Fem råd til elkunden

Konkurrencen på elmarkedet er intens, og det mærker mange danskere, der for eksempel bliver ringet op af elsælgere. Konkurrencen giver elkunderne mange muligheder, men der er elsælgere, der desværre vildleder. Derfor har Dansk Energi lavet fem gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, hvis du bliver kontaktet af en elsælger.

Dansk Energi, der repræsenterer størstedelen af de danske elhandlere, bakker op om en skarp konkurrence på elmarkedet.

Konkurrencen skal være til gavn for forbrugerne.

Derfor har vi udarbejdet en liste med fem råd til, hvad du som elkunde skal holde dig for øje, hvis du bliver ringet op eller kontaktet af en elsælger. Listen er ikke udtømmende, men er ment som en vejledning til, hvad du umiddelbart skal være opmærksom på, når du bliver kontaktet eller søger nye tilbud på markedet.
 
Over en million danskere har skiftet elselskab eller elprodukt. Det er nemt at skifte elselskab og tager kun to minutter. Der er pt. omtrent 40 forskellige selskaber, der tilbyder en meget lang række forskellige produkter på elmarkedet. Derfor er det en god ide at orientere sig på prisguiden, Elpristavlen.dk.

Se de fem råd nedenfor og læs mere om, hvad de mange poster på elregningen består af:

Fem råd til elkunden

  • Tjek, hvor stort dit årlige elforbrug er, så du har noget at sammenligne tilbud med. Tjek også de forskellige poster på elregningen, herunder hvor meget du betaler i abonnement til elhandleren.
  • Tjek www.elpris.dk, som giver dig et overblik – alle elhandlere kan lægge deres produkter frem på www.elpris.dk. Husk at taste dit årlige elforbrug ind. På den måde får du det mest retvisende billede af, hvilket elprodukt der er billigst netop for dig med netop dit elforbrug.
  • Overvej, om du vil have et elprodukt med en fast eller variabel pris. Hvis du vælger fast pris, er du sikker på, hvad prisen bliver i leveringsperioden. Hvis du vælger variabel pris, svinger prisen op og ned i takt med prisudviklingen på det bagvedliggende engrosmarked – det vil sige, du påtager dig risikoen for prisudsving. Du kan se, hvordan priserne har udviklet sig for de enkelte produkter på www.elpris.dk.
  • Hvis du vælger et introduktionstilbud med en særligt lav fast pris i leveringsperioden, skal du være opmærksom på, at prisen typisk vil stige herefter. Derfor bør du tjekke, hvad der sker efter den første leveringsperiode.
  • Vær opmærksom på, at det kun er selve elektriciteten (det vil sige energien) og abonnement til elleverandøren, du kan spare på – det er cirka 17 procent af din samlede elregning. Du kan ikke spare på omkostning til afgifter til staten og betalingen til vedvarende energi (PSO)

Hvad betyder elregningens poster?

Det er myndighederne, der stiller krav om, at elselskaberne skal levere meget udførlige elregninger, der godt kan være svære at hitte rundt i. Her er en oversigt over posterne på en elregning:

 Elregningen

Elregningen

Elregningen