Fibernet

Fibernet

Dansk Energi arbejder for at gøre Danmark til en digital vindernation og skabe rammerne for udbredelse af en digital infrastruktur i verdensklasse som fundament for digital vækst og velfærd over hele landet.

I Dansk Energis handlingskatalog til fremtidens telepolitik i Danmark, bliver 10 konkrete forslag præsenteret. Forslag som vil bidrage til at fremme digitaliseringen i Danmark. Det drejer sig overordnet om:

  • Bredbåndsmålsætning for 2025
  • Regulering af bredbåndsmarkedet
  • Afskrivningsregler for digital infrastruktur
  • Et årligt servicetjek af konkurrence- og forbrugerudviklingen
  • Klare rammer for kommunerne
  • Håndtering af markedssvigt
  • Bredbånd som samfundskritisk infrastruktur
  • Forbedrede forbrugerforhold på bredbåndsmarkedet
  • Lige adgang til digitalt indhold

Derudover foreslår Dansk Energi, at et nyt teleforlig skal – som alle andre politiske forlig – være tidsbegrænset, så det er klart, hvornår det genforhandles og tilpasses en ny fremtid.

Fordi den teknologiske udvikling forandrer sig betydeligt inden for få år, bør forliget være gældende til senest 2025. Der bør samtidig være en midtvejsevaluering i 2020 med henblik på at vurdere, om mål og midler i forliget fortsat er relevante eller bør suppleres.

Læs det vedlagte handlingsprogram i sin helhed.