Energibesparelser i erhverv

Som supplement til den lokale energirådgivning gennemfører Elselskaberne i Danmark fælles teknologikampagner, der skal overbevise elforbrugerne om, at det kan betale sig at anskaffe det mest energieffektive elforbrugende udstyr. Selv om anskaffelsesprisen som regel er lidt højere, bliver merudgiften hurtigt tjent hjem gennem et lavere energiforbrug.

Som supplement til den lokale energirådgivning gennemfører Elselskaberne i Danmark fælles teknologikampagner, der skal overbevise elforbrugerne om, at det kan betale sig at anskaffe det mest energieffektive elforbrugende udstyr. Selv om anskaffelsesprisen som regel er lidt højere, bliver merudgiften hurtigt tjent hjem gennem et lavere energiforbrug.

Få gode råd til energibesparelser i virksomheden:

Energieeffektive sparemotorer

Energieffektive spareventilatorer

Energieffektive sparepumper

Systemoptimering