Forskning

Der kommer stadig mere decentraliseret produktion i det danske distributionsnet. Det fører til et øget pres på kapaciteten i mellemspændingsnettet, der med denne overgang både skal transmittere og distribuere. Med intelligent styring af online tap-changere, der allerede sidder på de fleste 60/10 kV-transformerstationer i Denmark, kan man skabe en bedre udnyttelse af 10 kV-nettet og dermed udskyde investeringer.

Solceller og energilagre bliver stadigt mere konkurrencedygtige på grund af de støt faldende priser. Men udviklingen er gået så stærkt, at flere væsentlige problemstillinger stadigt er uafklarede. Projektet har derfor til formål at evaluere og forbedre teknologien, samtidig vil det undersøge teknologiens effekt på netselskaber og elhandlere.

EcoGrid 2.0 demonstrerer forbrugernes adfærd i fremtidens elmarked. Projektet er unikt, fordi det demonstrerer, hvordan fleksibelt elforbrug kan bruges i elsystemet. Vi udvikler ydelser til balance- og regulerkraftmarkedet, og mulige fleksibilitetsydelser til distributionsnettet bliver også testet.

IDE4L(Ideal Grid For All)-projektet arbejder på at udvikle og teste et koncept for fremtidens distributionsnet, som muliggør en bedre udnyttelse af nettet gennem en koordineret styring af distribuerede energiressourcer såsom vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler, osv. i elsystemet.

Projektet iPower udvikler og demonstrerer intelligent styring af fleksible forbrugsenheder i husholdninger og industrien, og viser hvordan det kan skabe nye fleksibilitetsydelser til elsystemet og især distributionsnettet. Dermed er man forberedt på et elsystem, og ikke mindst et distributionsnet med en langt højere grad af varierende elproduktion fra vind og sol. Projektets resultater skal hjælpe med at indfri potentialet for danske virksomheder for udvikling og produktion af intelligente decentrale elforbrugs- og produktionsenheder og styrings – og kontrolværktøjer.