Forskning

CITIES – Centre for IT-Intelligent Energy System in Cities

CITIES er et strategisk forskningscenter, som forsker i metoder til at styre og planlægge et fremtidigt energisystem med store mængder fluktuerende elproduktion i form af vindkraft og solceller. I det fremtidige smarte energisystem vil el, fjernvarme, naturgas og transport blive mere sammenkoblet, hvilket kræver udvikling af de eksisterende styrings- og planlægningsværktøjer.

Projektets primære formål er at udvikle IT-implementerbare modeller og metoder for sammenkobling af de forskellige løsninger og energisystemer (el, gas, fjernvarme og biomasse), der muliggør et fremtidigt energisystem baseret på store mængder vedvarende energi. CITIES' fokus er begrundet i de muligheder urbane miljøer tilbyder samt muligheden for synergi med de mange green/smart cities projekter.

CITIES vil både udvikle metoder til styring af det smarte energisystem og metoder til planlægning af det smarte energisystem over en længere tidshorisont. CITIES vil i den forbindelse uddanne en lang række studerende og Ph.d’er.

CITIES er ledet af Professor Henrik Madsen fra DTU Compute. Konsortiet består af ca. 40 danske og internationale forskningsinstitutioner, virksomheder, og interesseorganisationer. 

Dansk Energi sidder i styregruppen for projektet. Derudover deltager Dansk Energi især i udviklingen af de langsigtede planlægningsmodeller.

Projektdata

Periode: 2014 - 2019

Projektbudget: 70,6 mio. kroner

Projektansvarlig: DTU Compute

Støttet af: Det Strategiske Forskningsråd

 

Relaterede links