ELFORSK - din mulighed for støtte til forskning og udvikling

Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram ELFORSK uddeler årligt 25 mio. kr. til forskellige forskning og udviklingsprojekter inden for effektiv energianvendelse i slutforbruget.

25 mio. kr. til forskning og udvikling
Ansøgningsfrist 12. september 2017 - www.elforsk.dk

ELFORSK støtter forskning og udvikling inden for effektiv energianvendelse hos slutbrugeren (alt efter elmåleren/hos forbrugerne både erhverv/industri, kommunalt og privat).

Filosofien er, at forskning ikke skal stå og samle støv på hylderne. Derfor støtter ELFORSK forsknings- og udviklingsarbejde, der får nytænkning i energiforskning til at føre til resultater – ud at gøre gavn i det virkelige liv i industrien, i det offentlige og private erhvervsliv, hos rådgivere, private husholdninger og hele energisektoren.

ELFORSK’s strategi handler om at bidrage til at nedbringe brugen af fossile brændsler til fordel for energieffektive løsninger og vedvarende energi. Omstillingen kan ske ved at udvikle el-baserede teknologier og gennem flytning af forbrug via energilagring og brug af smarte energiløsninger i bygninger og i industriens processer.

Nøgleord for ELFORSK er elektrificering, energilagring, fleksibelt forbrug, intelligent brug af data og systemoptimering.

ELFORSK lægger vægt på, er at tænke på tværs og løse flere udfordringer på en gang. Det kan for eksempel ske ved at levere ny teknologi til energirenovering, der tager hensyn til energiforbrug, fleksibilitet, indeklima, komfort, god belysning og arkitektur sammen med bæredygtighed, både hvad angår miljø, økonomi og sociale forhold– altså en indsats med masser af sidegevinster for os som mennesker og det danske samfund.

Projekterne skal ligge inden for vores 7 indsatsområder:

  1. Bygninger
  2. Ventilation
  3. Belysning
  4. Køling
  5. Effekt- og styringselektronik
  6. Industrielle processer
  7. Adfærd, barrierer og virkemidler

Prioriteringen af indsatsområder sker ud fra de enkelte teknologiområders samlede besparelsespotentiale i Danmark, ud fra en vurdering af de potentielle danske spidskompetencer og styrker inden for teknologiområderne og ud fra en vurdering af, hvordan udvikling af mere energieffektive løsninger bedst kan understøtte opfyldelsen af danske CO2-reduktionsforpligtelser og bidrage til at øge den samfundsmæssige værdi af en fluktuerende elproduktion fra vedvarende energianlæg.

ELFORSK's mantra er VIDEN I ANVENDELSE!