Juridiske vejledninger

Som organisation for energibranchen i Danmark udarbejder Dansk Energi med hjemmel i elforsyningsloven vejledende branchestandarder inden for forskellige juridiske områder.

Nettilslutninger
Anlæg og installationer skal for at blive tilsluttet til elnettet overholde fastsatte tekniske krav og standarder. Dansk Energi Forskning og udvikling (DEFU) arbejder med tekniske krav og standarder for tilslutning med henblik på at sikre en høj kvalitet i leveringen af elektricitet.

Link til Nettilslutning


Persondata på elforsyningsområdet
Med vejledningen gives et overblik over de væsentligste persondataretlige regler og problemstillinger, som har en betydning på elforsyningsområdet efter 1. april 2016. Vejledningen tager udgangspunkt i den gældende persondatalov og tager således ikke stilling til den nye persondataforordning og de ændringer, den medfører, når den finder anvendelse i dansk ret fra den 25. maj 2018. Formålet med vejledningen er at sikre, at der i elbranchen er en fælles forståelse for, hvordan de gældende regler for behandling af personoplysninger efterleves på elforsyningsområdet. Med en korrekt efterlevelse af de gældende regler gives et solidt afsæt for en korrekt efterlevelse af de kommende regler for håndtering af personoplysninger.

Vejledningen er vedlagt som pdf-fil