DEFU

I Dansk Energi Forskning & Udviklingsafdeling (DEFU) beskæftiger vi os med tekniske opgaveløsninger for de danske elselskaber. Vi yder en lang række konsulentydelser baseret på vores faglige viden og erfaring med at løse komplicerede problemstillinger inden for elsektoren.

Konsulentydelser

DEFU tilbyder en række konsulentydelser vedrørende diagnosticering og analyse af elektriske forsyningsnet. Vi har mange års erfaring med at løse tekniske problemstillinger inden for elforsyningen, og vi udgiver rapporter og rekommandationer til den danske elforsyning.

Læs mere
Transformerstation

Tilstandsvurdering af kabler og elektriske komponenter

DEFU har mange års erfaring inden for diagnostiske målinger på PEX-kabler og mellemspændingsanlæg og efterfølgende tilstandsvurdering og kan tilbyde at udføre denne form for målinger på alle anlægstyper og kabler.

Læs mere

Spændingskvalitet

DEFU råder over en række instrumenter til måling af spændingskvalitet i det elektriske net. En opsætning af kvalitetsmåleudstyr og en efterfølgende analysering af målingerne kan dokumentere spændingskvaliteten i et specifikt område.

Læs mere