Videndeling og erfaringsudveksling om IT-sikkerhed er en vigtig faktor for at vi i fremtiden kan være modstandsdygtig mod cybertruslen på en omkostningseffektiv måde. Som branche bør vi derfor lade os inspirere og dele viden og erfaring med hinanden, med andre brancher og andre sektorer. Arbejdet med IT-sikkerhed bør med andre ord ikke være en konkurrence-parameter.

Læs mere

okt nov dec jan 2018 feb mar apr maj jun jul aug sep
23

Hold dig opdateret om markedsføringsretten på energiområdet til vores årlige erfa-træf. I år om aktuelle emner som f.eks. skjult reklame. Du får desuden lejlighed til at møde og lære af dine kolleger i branchen, som står over for de samme udfordringer som dig.

Læs mere

okt nov dec jan 2018 feb mar apr maj jun jul aug sep
2

Arbejder du med den økonomiske regulering af elnetselskaber? – Så er denne temadag om de markant ændrede rammer fra og med 2018 måske noget for dig.

Læs mere

okt nov dec jan 2018 feb mar apr maj jun jul aug sep
9

På dette kursus kommer du til at forstå, hvordan markedet for handel med engros-el fungerer, samt hvordan systemoperatøren (TSO’en) balancerer elsystemet ved hjælp af forskellige markedspladser for reserver.

Læs mere

okt nov dec jan 2018 feb mar apr maj jun jul aug sep
22

Hvorfor er det vigtigt at være helt opdateret på regler om funktionel adskillelse, særskilt identitet og intern overvågning som netselskab? Kom på kursus og bliv klogere på reglerne efter engrosmodellens ikrafttræden.

Læs mere

okt nov dec jan 2018 feb mar apr maj jun jul aug sep
28