E-kursus i ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning

Nu kan elforsyningsvirksomhedens nye medarbejder nemt blive undervist i reglerne om ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning – og ”gamle” medarbejdere kan få et brush-up. E-learningskurset tager 15-20 minutter at gennemføre, og den ansvarlige i virksomheden får tilsendt status-rapporter, som viser hvilke medarbejdere, der har gennemført kurset.

Kurset ligger på Dansk Energis E-learningsportal og kan tilgås af den enkelte medarbejder præcis, når det passer vedkommende. Kurset er bygget op af følgende elementer:

  • Undervisning i ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning
  • Cases der forklarer det gennemgåede med eksempler, hvor kursisten aktiveres
  • Test, hvor kursisten bliver testet i sin viden om ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning. Hvis kursisten ikke består testen, får vedkommende mulighed for at tage testen igen, indtil den bestås.

Undervisningen i ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning kommer bl.a. ind på hvilke faldgruber man skal være opmærksom på i kommunikationen mellem netselskab og kunder samt hvilke oplysninger, der er særligt fordelagtige og som derfor ikke må videregives på en diskriminerende måde.

Den enkelte kursist kan gå tilbage til e-kurset så mange gange vedkommende har behov for det inden for licensperioden, som er på 12 måneder

Prisen for kurset afhænger af antallet af medarbejdere, som skal tilmeldes kurset:

5 – 50 kursister: 250 kr. pr. kursist*
51 – 100 kursister: 200 kr. pr. kursist
100 - 300 kursister: 150 kr. pr. kursist
Over 300 kursister: 125 kr. pr. kursist

*Man skal som minimum tilmelde 5 kursister af gangen.

I prisen er inkluderet rapportudtræk over de tilmeldte kursisters gennemførelsesgrad af kurset. Det er også muligt at få sendt remindere ud til kursister, som ikke har gennemført kurset.

Målgruppe: Medarbejdere i koncerner, der indeholder både netselskab (monopol) og kommercielle aktiviteter (elhandel, fiber, analyse eller andet kommercielt), dvs. både kundeservicemedarbejdere, montører, back-office-personale og ledelse.

Tilmelding: Send en mail til hk@danskenergi.dk og oplys antallet af medarbejdere, som skal tilmeldes kurset samt et telefonnummer på den ansvarlige for kurset. Vi ringer jer op for at aftale nærmere. Vi har bl.a. brug for navn og mailadresser på kursisterne samt evt. afdelingsinformation eller lignende information, som ønskes medtaget i rapportudtrækket over kursisternes gennemførelsesgrad.