Driftslederens/den driftsansvarlige persons pligter og ansvar

Kurset er til dig, der løser opgaver i relation til Stærkstrømsbekendtgørelsen og efter den 1. juli 2017 Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg samt Arbejdsmiljøloven.

Flotte evalueringer af Dansk Energis kurser. 97% svarer meget tilfreds eller tilfreds på evalueringsskemaerne.

Du får genopfrisket din viden om Stærkstrømsbekendtgørelsen og kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg samt Lov om Arbejdsmiljø (AML).

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem foredrag og gruppeopgaver om relevante emner fra elforsyningens dagligdag.

Hovedvægten vil især være på Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg om driftslederens/den driftsansvarlig persons ansvar og pligter og på AMLs afsnit om ansvar og pligter.

Efter kurset vil din viden om følgende emner være ajourført:

• Driftslederens/den driftsansvarlig persons pligter og ansvar
• Delegering af opgaver
• Skriftlig bemyndigelse af sagkyndig medarbejder
• Instrukser til sagkyndige medarbejdere
• Instruktion og oplæring af medarbejdere
• Værktøj og udrustning
• Samarbejdsaftaler med entreprenører (elinstallatører)
• Nøglekvitteringer
• Arbejdslederens pligter (generelt)
• Deltagelse i samarbejde om sikkerhed og sundhed
• Brug af personlige værnemidler og krævet udstyr
• Tilsyn med arbejdets udførelse
• Bekendtgørelse om: 
• Arbejdets udførelse
• Tekniske hjælpemidler, anvendelse
• Tekniske hjælpemidler, indretning
• Stoffer og materialer
• Arbejdspladsvurdering
• Forhold mellem bygherre og entreprenør

Målgruppe: Driftsledere/den driftsansvarlige person og medarbejdere, der har fået delegeret driftslederansvar.

Tilmelding

Deltager: