Stationer - 60/10 kV

Er du nyansat eller arbejder du med projektering/montering af 60/10kV stationer, så er kurset målrettet dig. Du får en orientering om forholdene omkring 60/10 kV stationer - herunder projektering, materiel, driftsforhold og vedligeholdelse.

Et lærerigt kursus udført af meget kompetente undervisere, hvor der er tid til at gå grundigt i dybden med emnerne. (Hans-Henrik Holm-Hansen, Dong Energy, Civilingeniør/driftsingeniør)

Du får en orientering om forholdene omkring 60/10 kV stationer - herunder projektering, materiel, driftsforhold og vedligeholdelse.

Desuden lærer du at vurdere de forskellige opbygningsformer og stifter bekendtskab med de apparater og funktionsprincipper, der anvendes.

Du får en gennemgang af følgende emner:

• Stationslayout m.m.
• Dimensionerende strømme
• Hovedtransformeren
• 10 kV anlæg
• Slukkespoler, jordfejlsindikering
• Beskyttelse af anlægget
• Måletransformere
• Stationskontrol -konventionel og integreret kontrol
• Lokalforsyning
• Vedligeholdelse og revision

Undervisere på kurset er: Brian Guldbæk Christensen fra NRGI og Tage Laugesen fra SEAS-NVE samt Flemming Kiilerich fra Schneider Eletric, som alle har stor viden og erfaring i kursets emner, og som er super kompetente undervisere.

Målgruppe: Medarbejdere beskæftiget med drift og vedligehold af stationsanlæg.

Tilmelding

Deltager: