Nyhed

Jens Bahne Jørgensen er afgået ved døden

1. marts 2017

En af energibranchens nøglepersoner, formand for SE, Jens Bahne Jørgensen, er død efter kort tids sygdom.

Læs mere
Nyhed

Prop i kabel til Tyskland strammer til

1. marts 2017

I 2016 kunne nordiske elproducenter kun udnytte 11 procent af forbindelsen fra Jylland til Tyskland, viser tal fra Energinet.dk. Det er det laveste tal nogensinde, og det vækker bekymring hos Dansk Energi.

Læs mere
EUEuropa

Bred koalition af EU-lande strammer CO2-marked

28. februar 2017

Tirsdag aften nåede EU’s miljøministre til enighed om en opstramning af EU’s kvotehandelssystem. Blandt andet støtter Ministerrådet en fordobling af raten for, hvor mange ubrugte kvoter der årligt skal tages ud af markedet. Dermed rundes et hjørne på vejen mod et velfungerende kvotemarked.

Læs mere
Ø-energi

Bornholm kombinerer biomasse, vind og sol

28. februar 2017

Bornholm vil være CO2-neutral i 2025 – uden flere vindmøller på land. Bornholms Energi & Forsyning analyserer alternativer på sit eget simuleringsværktøj, og de første beregninger viser, at der plads til flere solceller på elnettet end forventet.

Læs mere
Nyhed

Det Miljøøkonomiske Råd: Sænk elafgiften med 70 procent

28. februar 2017

Den høje danske afgift på el kan ikke retfærdiggøres ud fra klimahensyn og fungerer i dag primært som indtægtskilde for staten. Derfor bør den sænkes med 70 procent. Sådan lyder anbefalingen fra Det Miljøøkonomiske Råd i en dugfrisk rapport. Dansk Energi mener, rådets anbefaling er fornuftig og bør give anledning til en bredere skattedebat.

Læs mere
Kabelgravearbejde

Gæsteprincippet efter Vintapperrampedommen

På kurset får du en gennemgang af den nyeste retspraksis inden for reglerne om elanlæg på fremmed grund med særligt fokus på ledningsplacering og gæsteprincippets betydning for ledningsejeres planlægning af netudbygning og håndtering af sager om kabellægning.

Læs mere
Arrangement

Bliv udstiller på Energiens Topmøde 2017

Energiens Topmøde er en unik chance for at synliggøre netop din virksomhed over for centrale aktører i den danske energisektor. Vi tilbyder vores medlemmer og samarbejdspartnere at blive udstillere ved Energiens Topmøde 2017. Du er – som udstiller – også velkommen til at deltage i dagens faglige program.

Læs mere